Statika a dynamika staveb

Nabízíme služby v oboru statika a dynamika staveb. Specializujeme se na návrhy a posudky ocelových a spřažených ocelobetonových konstrukcí. Navrhujeme a posuzujeme také konstrukce betonové, dřevěné, zděné a základové.

V jednotlivých fázích přípravy, realizace a provozu stavby nabízíme:

  • zpracování stavebně-konstrukční části dokumentace pro stavební řízení;
  • zpracování stavebně-konstrukční části dokumentace pro realizaci stavby;
  • zpracování výrobní a montážní dokumentace ocelových konstrukcí;
  • autorský a technický dozor při realizaci stavby;
  • autorský a technický dozor při výrobě a montáži ocelových konstrukcí;
  • stavebně-technický průzkum stavby;
  • stavebně-technický průzkum ocelových konstrukcí.

Návrh nosné ocelové konstrukce.

Zimní stadion, Náměšť nad Oslavou

Návrh typizované ocelové konstrukce TEKTA XT zastřešení atria.

Obchodní dům Prior, Prostějov